باتری 120 آمپر نیو آرمو صبا باتری

۶۷۵,۵۰۰ تومان

در باتری های اسیدی 120 آمپر جنس صفحات الکترولیت سرب است و از شش صفحه سربی دارای قطب مثبت و منفی که در محلول آب و اسید سولفوریک قرار گرفته اند تشکیل شده است. از واکنش بین صفحات و محلول الکترولیت الکترون آزاد می شود. همانطور که میدانید این باتری های قدرت استارت بالا در دماهای پایین را ایجاد میکنند۰دلیل این امر این است که در این باتری ها از صفحات کلسیم استفاده شده است که با تکنولوژی اکسپندد متال تولید شده اند و نیاز به شارز ندارند. بلکه به صورت خود بخود شارژ می شوند. همچنین نیاز به نگهداری بسیار کمی هم دارند. این باتری دارای گارانتی 6 ماهه است.

*درحال حاضر ارسال و نصب باتری فقط در شهر تهران امکان پذیر است*

 

WhatsApp chat